yükleniyor

Reklam SözleşmesiREKLAM SÖZLEŞMESİSözleşmenin Tarafları:

- Hür Ajans Medya……………………………………………… (Ajans olarak anılacaktır)
Adres :Şerefiye Mh.İnönü Sokak No:10 Düzce/Merkez Hürgrup Binası 
İletişim Bilgileri :

- ……………………………………………………………………………(Reklam Veren olarak anılacak)
Adres :
İletişim Bilgileri :


MADDE 1 - KONU VE KAPSAM:

Sözleşme, reklam verenin firmasının reklamı için verilecek hizmetlerin tanımlanması ve ne şekilde işletileceği ile çalışma şekil ve koşullarını kapsamaktadır.

MADDE 2 - TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Ajans, 1 maddedeki amaçlar doğrultusunda Reklam Veren ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi kabul ve taahhüt eder.

Reklam Veren, anlaşma kapsamı doğrultusunda Ajans’la her alanda işbirliği yapmayı, özellikle doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde Ajans’ı tek sorumlu olarak görmeyi, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 3 – GİZLİLİK:

Ajans, Reklam veren’in kendisine vermiş olduğu satış, ürün geliştirme faaliyetleri ve planlarını yansıtan rakamlar ve diğer bilgileri de dahil olmak üzere tüm yazılı veya sözlü bilgilerin gizli belgeler olduğunu kabul eder ve tüm bilgileri, dokümanları daima gizli tutar ve bunun için tüm tedbirleri alır

MADDE 4 - AJANS HİZMETLERİ:

Reklamın (Marka Başvurusu,Web Paketleri,Scripti Yazılım,Google,Seo,kartvizit,Maatba,İnternet Reklamları)ilgili mecra ve sayfalarda  da yayınlanmasını sağlamaktadır.

MADDE 5 - ANLAŞMANIN SONA ERDİRİLMESİ SÜRE:

İş bu sözleşme göz önüne alınarak sözleşme imzaladığı gün tarih ay dikkate alınarak ödeme Hür Ajans Medya’a iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için kesilen fatura sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. ( Ücret husunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)

MADDE 6 - ANLAŞMANIN SONA ERDİRİLMESİ:

İşbu sözleşme; sözleşme imzaladığı  itibaren başlayıp 1 yıl olarak devam edecektir.Sözleşmenin süre uzatması Hür Ajans Medya hakkına sahiptir.Reklam veren şimdiden kabul ve taahhüt etmiş olur.

MADDE 7 – SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEMELER:

Sözleşme bedeli, ........................................................ TL + KDV’dir

Ödeme Şekli: %50’si sözleşme sonrası peşin geri kalan … günlük, haftalık nakit veya  çek olarak yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen ücret karşılığında Reklam Veren, aşağıda belirtilen ürünlerini, ajansın belirteceği (Şerefiye Mh.İnönü Sokak No:10 DÜZCE) adresine teslim edecektir.Veya elden teslim edecektir. 

MADDE 8 – LİSANS HAKKI:

İş bu sözleşmede alan adına sağlanan internet sitesi Lisans Hakkı Hür Ajans Medya aittir.

1- Lisans Hakkını alması durumunda Ücretlendirme: 
Reklam veren ve alan adınan sağlanan internet sitesi Lisan hakkını alabilmesi için Ücret karşılığında 5.000 TL ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8 – ÜCRETLENDİRME VE FİYAT DEĞİŞİKLERİ:

İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret kesilen fatura işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere kdv sonradan dahil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.

Hür Ajans Medya önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder. Ücret eğer yabancı para biriminde ise fatura tarihindeki Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

Ödemenin gecikmesi durumunda Hür Ajans Medya kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar. Hür Ajans Medya müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar… Fatura esnasında belirtildiği gibi domain/alan adı , SSL sertifikaları ve sunucu hizmetlerinde işlemlerinde geri ödeme yapılmaz.İş bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde, şayet taraflarca “ tankim anlaşması “ yapılmamışsa DÜZCE mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir. 

MADDE 9 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda , … Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme, bu madde dahil 9 (Dokuz) madde ve 2 (iki) sayfadan ibaret olup, …… nüsha halinde düzenlenmiş ve taraflarca …………./ …………/ ............. tarihinde imzalanmıştır.


   Reklam Hizmeti Sağlayan Ajans Şirketi           Anlaşma Sağlanan Şirket Yetkilisi 
                       İmza – Kaşe                                           İmza – Kaşe

 

Hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için hemen bize ulaşın.

X

Müşteri Paneli

Şifremi Unuttum!

Henüz Hesabınız Yok mu?

Hemen Hesap Oluştur!